domovní telefony a videotelefony

Domácí dorozumívací zařízení

Domácí telefony jsou základním prvkem Vaší bezpečnosti a jejich použití je vhodné, kde je žádoucí před otevřením znát totožnost návštěvníka. Pokročilá technologie dovoluje příchozího identifikovat i při velmi nízkém osvětlení. Dále máte možnost monitorování pohybu v určeném prostoru o ovládat elektrický dveřní zámek. Systém zvýší bezpečnost a navíc ušetří i cenný čas.

 

Domácí dorozumívací zařízení patří mezi důležité prostředky vzdálené komunikace s návštěvníky, a tvoří tak významnou součást bezpečnostních systémů objektů. Dnešní systémy jsou vyráběny v modulárním provedení tak, aby bylo možno vlastní řešení přizpůsobit podmínkám objektu. Moderní systém umožňuje široké spektrum možností, od hlasové komunikace, až po ovládání dveří, vrat, závor, turniketů atd.

 

Při použití videosystému se navíc toto spektrum výrazně rozšiřuje o možnost vizuálního kontaktu a zjednodušuje rozhodnutí zda příchozího do objektu pustit či nikoliv. Tyto zařízení se provádějí jak pro venkovní, tak i pro vnitřní použití a jsou nedílnou součástí slaboproudých rozvodů.

 

Celý systém se skládá z několika základních částí:

  • Dveřní jednotka - je umístěná u vstupu do objektu
  • Sluchátko či videotelefon - otevírá dveře nebo vrata
  • Napájecího zdroje, které bývají umístěny v bytových rozvaděčích

 

Instalujeme systémy výrobců:

  • VIDEX
  • Commax
  • Farfisa