elektronická požární signalizace a detekce úniku plynu

Elektrická požární signalizace EPS tvoří důležitou součást systémů protipožární ochrany v různých typech objektů.

V posledních letech se elektrická požární signalizace všeobecně dostala na vysokou technickou úroveň. Moderní vysoce citlivé hlásiče a senzory rozeznají požár rychle a bezpečně. Signalizace zaprášení, adresovatelnost hlásičů a senzorů, jsou zlepšení, která umožňují zachovat nepřetržitý pohotovostní stav hlásičů a senzorů celého systému.

 

Jedná se zpravidla o výrobní provozy, sklady, hotely, ubytovny či kancelářské budovy. Zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku požáru
V praxi je z preventivního hlediska EPS doporučována i do objektů, kde není přímo předepsána požárními předpisy.

Nasazením elektrické požární signalizace je možné včas předejít rozšíření požáru a zabránit vzniku velkých materiálových ztrát. Rozsah systému EPS je dán projektovou dokumentací, která vychází z požární ochrany objektu.
Návrh systému, projekt i realizaci provádí naše firma dle platných evropských norem ve spolupráci s příslušnými hasičskými orgány.

Při řešení návrhu systémů elektronické požární signalizace již upřednostňujeme použití digitálních analogových adresných systémů, které umožňují rychlou a přehlednou orientaci v systému a jednoduchou montáž. Pro instalace malého rozsahu doporučujeme konvenční smyčkové systémy.

 

Účelem systému detekce požáru je detekovat požár co nejdříve
a vyslat signály a indikaci k přijetí příslušných opatření.

Systémy EPS

  • Konvenční (systém rozezná jen požární úsek, smyčku), vhodný pro menší objekty
  • Adresovatelný (systém přesně určí který hlásič hlásí) s hlásiči:
    • konvenčními – hlásiče s pevně nastavenou hodnotou vyhlášení požáru (běžné hlásiče – spínač)
    • analogovými – hlásiče monitorují prostředí a vyhodnocují změnu

Konvenční systém

U konvenčního systému se zapojují hlásiče do jednotlivých požárních smyček. Na jednu smyčku může být zapojeno, maximálně 25 hlásičů a nelze kombinovat na jedné požární smyčce automatické hlásiče s manuálními – tlačítkovými.

Adresný systém

U adresovatelných systémů se hlásiče zapojují do linek. Na jednu linku lze zapojit max. 32 prvků. Pokud je potřeba zapojit více prvků, zapojují se do kruhové linky s použitím izolátorů. Izolátor v případě poruchy vyřadí vadnou část vedení a ostatní prvky jsou funkční. Dle typu ústředny je možné zapojit 256 nebo 512 hlásičů. Ústředny mají vlastní paměť, kde se zapisují všechny události včetně data a času. K ústřednám lze připojit signální tablo k dálkovému ovládání nebo signalizaci na jiné místo. K ústředně nebo tablu lze připojit tiskárnu, na které se tisknou všechny události zaznamenané ústřednou. Pomocí reléových skříní lze (ovládat jakékoliv další zařízení za použití dalších podmínek), například zavírat požární dveře, spouštět výstražné sirény, zapínat havarijní nápisy, spouštět odvětrávací zařízení na odvod spalin, spouštět samohasící zařízení apod.

 

Mezi běžné funkce ústředen EPS patří i návaznost na centrální ozvučovací systém
budovy, klimatizaci, požární odvětrávání, výtahy, únikové východy apod..

 

Hlásiče EPS

Automatické hlásiče

Ionizační hlásiče - vyhodnocuje splodiny hoření pomocí ionizační komůrky. Již se skoro nepoužívají.

Optokouřový hlásič - detekuje splodiny pomocí optického senzoru. Používá se nejvíce.

Termodiferenciální hlásič - vyhodnocuje rozdíly teplot v závislosti na časové křivce.

 

Lineární teplotní hlásiče

Fungují na principu vyhodnocování změny tlaku plynu v uzavřené snímací trubici. Systém je díky svým vlastnostem vhodný do extrémních podmínek-průmyslové objekty, haly, tunely.
 

Lineární hlásiče kouře - se skládají z vysílače, přijímače a řídící jednotky. Dosah hlásiče je 10 až 100 metrů. Používají se v halách (nahradí až 26 klasických hlásičů), divadla, kina, prašné prostory 

Speciální hlásiče - reagují na infračervenou část spektra záření, vydávaného otevřeným plamenem. Jsou vhodné pro detekci hoření všech látek, obsahující uhlík, vodík, síra, amoniak, hořčík a další práškové kovy.

Nasávací hlásiče - skládají se ze dvou částí - libovolně tvarovaného a větvitelného nasávacího potrubí s malými nasávacími otvory s definovaným průměrem a nasávací jednotky. Vzduch je nasáván potrubím a vyhodnocován. Přítomnost kouřových částic je okamžitě detekována a při překročení nastavené hodnoty signalizuje požár. Jsou vhodné do výpočetních středisek, laboratoře, skříně rozvaděčů, letiště, muzea, kina.

 

Vyměňování hlásičů “naslepo” jsou uživatelé i po letech provozu ušetřeni. Každý nainstalovaný senzor se sám automaticky “autoadaptivně” nastaví v souladu s prostředím Tak je možno spolehlivě rozeznat např. cigaretový kouř. Oproti tomu doutnající požár vyvolá okamžité vyhlášení poplachu.