Přístupové a kamerové systémy do panelových domů

Vážení členové samospráv a správci obytných objektů.

Je časté, že se ve Vašem domě potýkáte s následky vandalismu, trápí Vás věčné výdaje na opravy poškozených společných prostor domu, drobné či větší krádeže.

Setkáváte s výskytem problémových osob a necítíte se bezpečně ani ve vlastním domě.

Dovolujeme si Vám nabídnout řešení Vašich problémů tak, aby se i Váš dům stal bezpečným zázemím pro své obyvatele. Řada našich spokojených zákazníků - správců obytných domů 
o instalovaném bezpečnostním systému říká, že získali účinný nástroj, který jim výkon samosprávy zjednodušil a řadu problémů vyřešil.
 
Praxe ukázala, že tato zařízení nejen eliminují problémové jednání, které umožňuje anonymita, ale také obyvatele přirozeně staví do zodpovědné role za bezpečnost svého majetku a majetku spolubydlících.

Někteří z našich zákazníků nám dali souhlas ke zveřejnění svého kontaktu, abyste si mohli zkušenosti z praxe ověřit.
 
Vypracování návrhu řešení bezpečného bydlení přímo na míru s přihlédnutím k Vašim specifickým požadavkům je samozřejmostí, stejně jako prezentace navrženého systému širšímu okruhu obyvatel, např. na domovní schůzi.
 

Jaká opatření docílí bezpečné bydlení? Základními prvky jsou: 

  • přístupový systém na bázi elektronických čipů (kontaktních nebo bezkontaktních), který má oproti klasickým klíčům významnou výhodu, že čipy nelze kopírovat. Americký výrobce zaručuje, že se na světě nevyskytnou dva identické čipy. Protože čipy jsou vydávány obyvatelům domu a případně jejich pravidelným návštěvníkům jmenovitě oproti podpisu, získáte tak přehled, kdo přesně má umožněn vstup do domu.

    Verze rozšířená o záznam použití čipů v paměti systému je účinným nástrojem pro odhalování nehlášených nájemníků. (Používá-li osoba čip dlouhodobě denně a  pobývá-li přes noc, prokazatelně není občasnou návštěvou.) 

  • komunikace s návštěvou prostřednictvím telefonu či videotelefonu je systém, který patrně již užíváte a znáte výhody adresného otvírání hlavních vstupních dveří, které omezí vstup do domu nežádoucím osobám ohrožujících osoby i majetek. Tento systém tvoří další významný prvek bezpečného bydlení. Pokud Vám neslouží stávající zařízení k úplné spokojenosti, nabízíme Vám jeho opravu či rekonstrukci, zpravidla ani nebývá nutná výměna kabeláže. Na výběr máme ze široké nabídky osvědčených moderních domovních telefonů, domácí nebo zahraniční výroby.
  • monitorování a digitální záznam kamerovým systémem, jehož hlavním smyslem je prevence závadových dějů, která Vám ve výsledku ušetří náklady za opravy škod, způsobených vandalismem a krádežemi v domě a  jeho bezprostředním okolí. Kamery s úspěchem instalujeme i do výtahových kabin. Opět je na výběr ze široké nabídky kamer s vysokým rozlišením a nočním viděním, obvykle v provedení antivandal. Kamerový systém může pracovat v bezobslužném režimu, případné stahování záznamů kritických událostí můžeme zajistit vlastními silami, pokud si nejste jistí svými znalostmi v PC technice.
  • elektromagnetický zámek odolný proti útokům a bezpečné vstupní dveře zajistí smysluplnost komunikačního a přístupového systému.
  • detektory kouře a plynu, které chrání obyvatele domu před škodami na zdraví a majetku způsobených požárem nebo únikem plynu. Instalují se obvykle do suterénních a chodbových prostor.
 

 

Možná Vám realizace bezpečného bydlení připadá složitá a náročná?

Nemusíte se jí obávat. Náš zástupce se může zúčastnit jednání Vaší samosprávy či členské schůze, aby osobně prezentoval všechny možnosti moderních bezpečnostních systémů a zodpověděl případné dotazy.

 
 
Například časté námitky proti záznamu z  kamerového systému neobstojí, neboť všechny kamerové systémy se záznamem musí být schváleny Úřadem pro ochranu osobních údajů. S  vyplněním přihlášky k  této registraci Vám pomůžeme. Následně všechny účastníky s  provozem systému srozumitelně seznámíme. 
 
Podrobnější technické a organizační informace Vám rádi poskytneme při osobním jednání. Informativní schůzka je nezávazná.
 
Kontaktujte nás proto co nejdříve a  realizaci Vašeho bezpečného bydlení neodkládejte. 
 
I pro Vás nalezneme optimální řešení.