Systémy kontroly vstupu a docházky

ACS

ACS = systém kontroly vstupů ( Access Control System ): systém  obsahující  všechna  konstrukční a organizační opatření včetně těch, která se týkají zařízení nutných pro řízení vstupu; ČSN EN 50133-1 , článek 3.2. 

Firma Kelcom dodává a instaluje několik systémů kontroly vstupu nebo evidence docházky vhodných do prostor s malým i větším pohybem lidí, jako jsou: malé firmy, administrativní budovy, továrny, sklady, laboratoře, výpočetní centra, nemocnice, distribuční sklady apod.. 

 

Smyslem použití těchto systémů je především kontrola a evidence vstupu

a zabránění přístupu neoprávněných osob do střežených prostor či zabránění přístupu k důležitým či utajovaným informacím.

Systémy umožňují rozlišení jednotlivých vstupujících osob, sledování jejich pohybu v definovaných zónách, jejich vyhledávání, kontrolu jednotlivých průchodů atd., což je prováděno technickými prostředky od jednoduchého snímače identifikační karty bez evidence až po ucelený on-line systém s centrální evidencí, analýzou a eventuelním napojením na další aplikace. Princip těchto systémů spočívá ve schopnosti přečíst pomocí speciálních zařízení - čteček, zakódované údaje a oprávnění např. ke vstupu do střežených prostor a tyto vyhodnotit.

Systémy kontroly vstupu se instalují podle stupně rizikovosti. Nejdůležitějším faktorem, kterým se od sebe tyto systémy odlišují, je přidělování přístupového práva, které se vystavuje konkrétním osobám na základě stupňů oprávnění podle prostorových, časových, personálních a jiných dispozic. U vyšších systémů se tak děje pomocí přidělení identifikačního média - nosiče.

Jako zařízení umožňující vstup se používají mechanické zabezpečovací prostředky, u nichž se využívají zejména jejich aktivní členy, jako např. klávesnicový vstup, kartový vstup (kontaktní nebo bezkontaktní s magnetickým, klasickým čárovým, dvojrozměrným čárovým či s čipovým kódem), systém hands free, vstupová a signalizační čidla, kamerové systémy včetně videotelefonu.

V poslední době se začínají využívat i biometrické prostředky, které k identifikaci oprávnění vstupu využívají hlasu, otisku prstů či dlaně, obrazu oční duhovky či obrazu obličeje. 

 

Systémy lze použít pro ovládání el. zámků, sledování obchůzek strážných, jako evidenci docházky s následným exportem dat do účetnictví.