elektronická zabezpečovací signalizace

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti bezpečnostních systémů a služeb.

Nabízíme bezplatné bezpečnostní posouzení objektu a technické dokumentace. Provádíme vypracování projektové dokumentace, vlastní dodávku a instalaci systému, připojení na pult centralizované ochrany, servis, revize. V případě problému skutečně 24 NON-STOP servis.
 

Elektronické zabezpečovací systémy jsou moderní prostředky sloužící k ochraně života, zdraví a majetku.

Tyto systémy se v dnešní době využívají na střežení všech typů objektů a prostorů od rozsáhlých komplexů komerčních objektů, nákupních center, výrobních hal, elektráren, až po zabezpečení rodinných domů, bytů, chat apod.

Mozkem každého EZS je ústředna, která na základě naprogramovaných podnětů vyhodnocuje veškeré signály z instalovaných detektorů a dalších prvků a následně rozhoduje o vyhlášení poplachu. Dnešní EZS používají k vypnutí systému klávesnice, nebo je možné systém vypnout i za pomocí tlačítka radiového ovladače.

Pro ochranu vnitřních prostor lze použít pasivní infračervený detektor pohybu (PIR detektor), který je schopen na základě analýzy teploty rozeznat pohyb člověka v místnosti. Mezi další nejčastěji používané detektory pro ochranu vnitřních prostor patří detektor tříštění skla. Ten vyhlásí poplach při detekci akustického tlaku a následného charakteristického zvuku při tříštění skla.

Kromě čidel detekujících přítomnost člověka je možné do systému EZS přiřadit i detektory reagující a upozorňující na přítomnost vodní hladiny, vznik požáru, uniku plynu a jiných látek.

V případě vyhlášení poplachu ústředna spustí zvukově akustickou signalizaci - sirénu. Ta může být umístěna uvnitř objektu s cílem odradit pachatele, nebo na plášti objektu s úkolem přilákat pozornost sousedů. Pro upozornění majitele objektu se používají komunikátory využívající mobilní sítě operátorů (GSM) nebo pevnou telefonní linku. Tento systém pak zavolá na veškerá uvedená čísla, nebo se přehraje zpráva, kterou uživatel při instalaci nahrál do systému.

Systém je možné napojit na pult centrální ochrany.

 

Rozdělení zabezpečovacích sytému podle způsobu instalace:

 

 • Drátové instalace - Drátové zabezpečovací systémy jsou vhodné spíše do novostaveb nebo do prostor, kde zákazníkovi nevadí instalační lišty popřípadě zasekání rozvodů do zdi. U drátových systémů je napájení jednotlivých prvků řešeno z centrálního místa – ústředny, což přináší nižší náklady na údržbu. Nespornou výhodou tohoto provedení je také větší sortiment jednotlivých komponent (detektorů, ovládacích klávesnic a signalizačních sirén). Toto provedení je vhodné pro vytvoření poměrně velkých systémů. Nevýhodou drátového systému je složitější instalace z důvodu nutnosti dovedení kabeláže k jednotlivým prvkům systému EZS, což prodlužuje dobu montáže. U tohoto provedení je třeba zdůraznit jeho vysokou spolehlivost a dlouhodobou funkčnost. 
   
 • Bezdrátové instalace - Bezdrátové zabezpečovací systémy jsou vhodné do již postavených domů bez nutnosti sekání do zdi. Tyto systémy najdou také své uplatnění v historických objektech a památkách. Výhodou těchto systémů je rychlá a čistá instalace, bez nutnosti tahání kabeláže. Systém je možné jednoduše rozšiřovat o různé komponenty, popřípadě měnit jejich rozmístění. Nevýhodou bezdrátových systémů je vyšší pořizovací cena, omezená komunikační vzdálenost mezi komponenty a vyšší provozní náklady, které jsou způsobené omezenou životností baterií v detektorech (cca až 3roky). U bezdrátových systémů doporučujeme provádět pravidelné kontroly.

 

Rozdělení zabezpečovacích sytému podle požadavků na ochranu:

 

 • Obvodová ochrana - Venkovní detektory pohybu patří mezi tzv. perimetrickou ochranu objektu. Tyto detektory signalizují přítomnost člověka ještě před jeho samotným přiblížením k objektu a zpravidla ohraničují hranici pozemku.
   
 • Pláštová ochrana - Plášťová ochrana zajišťuje plášť objektu vůči styku s prostorami jiných uživatelů nebo nestřeženými prostorami. Jedná se obvykle o kombinaci detektorů tříštění skla, magnetických kontaktů detekujících otevření otevíratelných ploch.
   
 • Prostrorová ochrana - Prostorová ochrana detekuje pohyb narušitele uvnitř objektu. Obvykle se jedná o kombinaci pasivních infračervených (PIR) detektorů pohybu a detektorů duálních. Výběr detektoru závisí na jeho stanovišti a místních podmínkách.
   
 • Předmětová ochrana - Předmětová ochrana doplňuje zabezpečení plášťové a prostorové. Je to samostatné zabezpečení vybraných předmětů v objektu (obrazů, uměleckých děl, trezorů apod.). Obvykle jsou detektory předmětové ochrany přiřazeny do samostatně ovládané skupiny (skupin), což umožňuje střežení těchto předmětů i v době zvýšeného provozu.

 

Rozdělení zabezpečovacích sytému podle velikosti a umístění:

 

 • Bytové jednotky
   
 • Rodinné domy
   
 • Malé firmy
   
 • Administrativní budovy
   
 • Průmyslové objekty