záznamové zařízení

DVR rekordéry

Digitální videorekordéry DVR se používají zejména k  záznamu analogového obrazu pořizovaného CCTV kamerami. Tento typ záznamového zařízení je nejrozšířenější. V poslední době se ale stále více používají  takzvané hybridní rekordéry. Tyto rekordéry umí uchovávat záznam jak z analogových, tak i digitálních IP kamer, což přináší nesporné výhody při modernizaci stávajících kamerových systémů možností postupného přechodu z analogového na modernější digitální systém.

Digitální videorekordéry DVR používají jako záznamové médium klasický počítačový pevný disk, na který je záznam uchováván. Do většiny rekordérů lze doplnit i více disků. Tím lze dosáhnout vyšší kapacity a tím i delší doby záznamu. Doba uchovávání záznamu z CCTV kamer závisí jednak na technických možnostech rekordéru ale také na legislativě dle prostoru, účelu a způsobu využití záznamů z kamer (využívání kamerového systému z pohledu zákona).

DVR záznamová zařízení zaznamenávají obraz z více kamer najednou (tzv. multiplexní režim). V základním provedení bývají záznamová zařízení určeny pro 4, 8 popř. 16 kamer. Nejsou však výjimkou i zařízení pro záznam více kamer – zejména hybridní DVR.

Digitální videorekordéry DVR se však neomezují pouze na záznam obrazu z CCTV kamer, ale disponují i velikým množstvím přídavných funkcí. Při ukládávání záznamu na pevný disk HDD je záznam opatřen časovou stopou. Díky tomu je možné rychle záznam vyhledat, přehrávat, přetáčet popřípadě exportovat na jiné médium. 

Další velice oblíbenou funkcí DVR je záznam pomocí detekce pohybu. Díky této funkci je pořizován záznam až ve chvíli, kdy se v zájmové oblasti něco děje. Pevný disk tak není zbytečně zaplňován nepotřebnými záznamy. DVR také disponuje funkcí časového plánu. Zde lze nastavit, po jakou část dne má probíhat stálý záznam, popřípadě v jaké kvalitě a kdy je třeba zaznamenávat pomocí detekce pohybu či nezaznamenávat vůbec.

V dnešní době internetu je základním požadavkem připojení DVR k síti. Většina rekordéru je proto opatřena síťovou kartou a umožňuje tak připojení k lokální počítačové síti s přístupem k internetu a tím i dosažitelnost záznamů v podstatě odkudkoli po světě např. pomocí běžného webového prohlížeče.

 

Co se týče ostatních funkcí, které DVR umožňují, za zmínku určitě stojí možnost záznamu zvuku, použití ovládacích vstupů a výstupů, ovládání otočných PTZ kamer, zasílání varovných emailů, zálohování záznamu na externí datové úložiště a další.

 

 

NVR rekordéry

Síťová záznamová zařízení zaznamenávají digitální obraz z IP kamerových systémů. Záznam obrazu je stejně jako u DVR ukládán na pevný disk. NVR jsou většinou umístěny samostatně mimo místo monitoringu, kde jsou připojeny na počítačovou síť. Slouží tak prakticky jako datové úložiště.

S kamerami komunikují pomocí TCP/IP adres. Monitoring systému pak může být prováděn prakticky z jakéhokoli PC připojeného do počítačové sítě. 

NVR jsou dodávány ve standardních konfiguracích pro 4, 8, 16, 24, 32, 48 a 64 IP kamer.

 

Funkce, kterými rekordéry NVR disponují, jsou obdobné jako u DVR.